manuscriptbeoordeling

U wilt uw roman, korte verhaal of essay laten bekijken door een professionele lezer. Adscriptum beoordeelt uw manuscript aan de hand van de onderstaande criteria, en kijkt daarnaast naar originaliteit, brille, humor en gevoeligheid.

• past de verhaalstructuur bij het vertelde, is de spanningsopbouw sterk genoeg
• is het tijdsverloop lineair, of wordt er gebruik gemaakt van flashbacks en –forwards, zijn de overgangen elegant of juist ruw en confronterend
• wordt de gekozen stijl consequent gebruikt, zijn zinslengte en taalgebruik afwisselend
• hoe is het ritme, wordt er voldoende versneld en vertraagd en op een harmonieuze manier afgewisseld tussen scenische en vertelde passages, lopen de camerabewegingen soepel
• komen de personages tot leven, zijn hun conflicten en overwegingen invoelbaar
• hoe is de kwaliteit van de dialoog en eventueel de stem van de verteller, klopt het taalgebruik bij de personen, wordt er niet te veel gezegd maar wel genoeg, is er voldoende subtekst
• is de thematiek voldoende duidelijk en aantrekkelijk, is de filosofie geloofwaardig en inspirerend
• maar vooral: komt er een band met de lezer tot stand en is de ziel van de schrijver zichtbaar

Adscriptum is kritisch, maar ook zeer gevoelig voor bijzondere literatuur.