eindredactie

Bij complexe teksten of werken met meerdere auteurs kan het wenselijk zijn een deel van het proces uit handen te geven.

• rangschikking van het materiaal
• aansturing van de betrokkenen en afstemming van de bijdragen
• verzorging van de complete tekst inclusief afbeeldingsbijschriften, noten, literatuurverwijzingen, inhoud en register
• samenbrengen van beeld en tekst en controle van de homogeniteit
• bewaken van de deadlines

Adscriptum coördineert de volledige totstandkoming van uw publicatie, van de eerste opzet tot de controle van de drukproef en de opdracht aan de vormgever en drukker.