redactie

Uw tekst is klaar, maar de gewenste scherpte ontbreekt, de toekomstige gebruiker wordt niet voldoende aangesproken, of het ritme hapert waardoor de lezer in verwarring raakt.

• is de tekst aansprekend, prikkelend en prettig om te lezen
• klopt de compositie en zit er voldoende spanning in de opbouw
• is de gehanteerde stijl geschikt voor deze publicatie; is de taal niet te formeel of juist te informeel
• zijn zinsbouw, woordlengte en indeling in alinea’s passend bij de doelgroep
• is de formulering niet nodeloos ingewikkeld, maar helder en toegankelijk
• en ten slotte: is de tekst voldoende specifiek en persoonlijk

Adscriptum redigeert de tekst vanuit uw doelstelling.