tekstredactie

Op het moment van publicatie dient de tekst taalkundig correct te zijn. Adscriptum controleert en corrigeert grammatica, spatiëring en interpunctie, maar ook woordkeuze, logica en consistentie. In een helder driedelig overzicht bieden we u:

• een document met de gemaakte correcties
• de geredigeerde tekst als nieuwe platte tekst
• opmerkingen en suggesties in een apart document

Door tekstredactie van Adscriptum kunt u op uw tekst vertrouwen.